Nieuwe pachter

Op zoek naar een nieuwe pachter

In januari start het bestuur van de Agrarische Stichting Blaricum (ASB) met de verpachting van de boerderij Eemnesserweg 15. Bij de boerderij behoren ook de weilanden in De Kampen en diverse weilanden en akkers in en rondom het dorp.

Nadat in mei 2016 de familie Calis de boerderij heeft verlaten is allereerst gezorgd dat de boerderij en het naastgelegen bakhuis anti-kraak bewoond werden en zijn de weilanden voor een jaar verpacht net zoals dit jaar ook weer het geval zal zijn. De voorzitter van de ASB Erwin van den Berg: ‘Het bestuur is samen met de rentmeester al gestart met een verkenning naar de mogelijkheden die de boerderij biedt, uiteraard conform de statuten van de ASB. Zeer belangrijk in het denkproces is geweest dat naast een agrarisch bedrijf bepaalde neventakken een verdienmodel voor de pachter als ondernemer kunnen zijn.’

              

De Kampen
Ondanks de moeilijke situatie van een boerderij die midden in het dorp ligt met weilanden en akkers op afstand, ligt hier de ultieme taak voor het bestuur en de ondernemer om een agrarische exploitatie mogelijk te maken en een verdienmodel te ontwikkelen dat op de toekomst is gericht. Belangrijk is ook geweest dat de milieuvergunning die op de boerderij rust gehandhaafd blijft, e.e.a. in overleg met de gemeente. Een belangrijk proces dat gelijktijdig met het vrijkomen van de boerderij plaatsvond, waren de voorbereidingen voor een gebiedsproces in De Kampen, het poldergebied tussen de A27 en het Eemmeer. Daarover hebben de gemeente, de provincie, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de ASB zeer recentelijk afspraken ondertekend; het moet een optimaal leefgebied voor weidevogels zoals de grutto worden, met een aangepast en duurzaam agrarisch gebruik. Voor de exploitatie van de boerderij Eemnesserweg 15 zijn de weilanden in De Kampen van grote betekenis. Immers het vee mag in de zomermaanden niet op de bedrijfslocatie in het dorp gehouden worden en dan is beweiding in De Kampen een uitkomst.

Een nieuwe pachter
Een ondernemer, die vanuit het maatschappelijk belang van behoud en ontwikkeling van één van Nederlands meest succesvolle weidevogelgebieden in combinatie met het verbouwen van gewassen in de engen, goed oog heeft voor natuur, landschap, historie én het dorpse leven in Blaricum, krijgt een mooie kans op de Eemnesserweg 15. ‘Wellicht noemen we deze boerderij over enkele jaren wel de grutto-boerderij.’ Een monumentale boerderij met bakhuisje verpachten is niet iets dat dagelijks voorkomt en dat vraagt een zorgvuldige voorbereiding en een gedegen uitvoering. Hierin laat het bestuur zich bij staan door rentmeester Jurre Jansens van Gellicum van Kendes Rentmeesters en Adviseurs. Geïnteresseerde kandidaten en diegenen die al eerder interesse hebben getoond en kennis willen nemen van de verpachtingsvoorwaarden kunnen met de rentmeester contact opnemen. Een enthousiaste ondernemer met een helder financieel-economisch bedrijfsplan die mee wil bouwen aan de voortzetting van een boerentraditie en zich bewust is van modern agrarisch ondernemerschap kan met de exploitatie van de boerderij zijn of haar hart ophalen. Samen met de pachters – aangeslotenen genoemd – hoopt het bestuur van de stichting in 2017 een nieuwe ondernemer op de boerderij Eemnesserweg 15 te mogen verwelkomen.

Voor meer informatie: Kendes Rentmeesters & Adviseurs

Brochure

Advertentie

Agrarische nota Blaricum 2011

Agrarische nota Blaricum 2011 Bijlage 1 Uitvoeringsnota 2006
Agrarische nota Blaricum 2011 Bijlage 2 Evaluatie Uitvoeringsnota 2006
Agrarische nota Blaricum 2011 Bijlage 3 Provinciale ruimtelijke verordening structuurvisie 2010
Agrarische nota Blaricum 2011 Bijlage 5 Verkoop gronden naar aanleiding evaluatie Uitvoeringsnota 2006