Agrarische Stichting Blaricum

Welkom op de website van de Agrarische Stichting Blaricum

Blaricum, van oudsher een dorp met karakter. En nog steeds is het indrukwekkend. Een boerendorp prachtig gelegen in ’t Gooi. Naast de prachtige kronkelende straatjes en langgerekte hagen zijn er de vele authentieke boerderijen en karakteristieke woonhuizen. Veel van deze boerderijen zijn inmiddels in particuliere handen. Maar ook is er een flink aantal nog in bedrijf. Om het eigene, het agrarische karakter niet verloren te laten gaan zet de ASB zich in.

In 1989 is de ASB opgericht en heeft de de gemeente Blaricum een groot deel van haar agrarische bezittingen (landbouwgrond en 2 boerderijen) overgedragen aan de ASB. Dit zijn graslanden (meentgronden), en akkers (engen) in en rondom het dorp. Op de akkers worden uiteenlopende gewassen verbouwd zoals asperges, rogge en boekweit. De ASB verpacht deze gronden aan de boeren uit het dorp. Naast deze gronden bezit de ASB ook twee karakteristieke boerderijen in het dorp. De één een gemeentelijk monument (Eemnesserweg 15). De ander (Angerechtsweg 11) een rijksmonument welke in 2009 volledig is gerestaureerd.

Het doel van de ASB is helder. Het typerende agrarische karakter van het dorp Blaricum, de unieke landschappelijke structuur en de prachtige natuur in en rondom het dorp in ere houden. En dit passend binnen het beschermde dorpsgezicht en het cultuurhistorische landschap. Wij zetten ons in deze unieke vorm van wonen, werken en recreëren voor Blaricum te bewaren. Iets wat in de gooidorpen rondom Blaricum grotendeels verloren is gegaan.